Archiwalne tematy prac 2015/2016

Archiwalne tematy prac dyplomowych 2015/2016

Dodatkowe tematy prac zatwierdzone przez RW dn. 04.02.2015

Dodatkowe tematy prac zatwierdzone przez RW dn. 20.05.2015

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 29.04.2015

Dodatkowe tematy IEiE 29.04.2015

Dodatkowe tematy IEiTI 29.04.2015

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 04.12.2015

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne)  04.12.2015

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne)  29.04.2015

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 28.04.2015

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 20.11.2015

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 26.11.2015

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 28.04.2015

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 28.04.2015

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 04.12.2015

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 28.04.2015

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 28.04.2015

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 04.12.2015

Studia niestacjonarne I stopnia (dzienne) 28.04.2015

Tematy prac dyplomowych - lista Inf. 19.12.2014

Harmonogram przed obroną prac magisterskich - grudzień2016 01.12.2016

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Inżynieria Biomedyczna (II stopień) 05.09.2016

Składy komisji egzaminacyjnych

Informatyka

Elektrotechnika

Dokumentacja procedury dyplomowania

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania (02.03.2014)

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie tematów prac dyplomowych  (02.03.2014)

Załącznik nr 2 - Wzór deklaracji podjęcia pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 3 - Wzór karty pracy dyplomowej  (02.03.2014)

Załącznik nr 4 - Wzór oceny pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 5 - Wzór recenzji pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia studentów o samodzielności pracy (02.03.2014)

Załącznik nr 7 - Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 8a - Wzór strony tytułowej pracy (inżynierskiej) (02.03.2014)

Załącznik nr 8b - Wzór strony tytułowej pracy (magisterskiej) (02.03.2014)

Norma