Prace dyplomowe

Aktualne tematy prac dyplomowych

Ostatnia aktualizacja 29.11.2017

Student, zapoznaje się z propozycjami tematów prac dedykowanych do właściwego kierunku i formy studiów. W kolejnym kroku, student pobiera deklarację podjęcia pracy dyplomowej w Dziekanacie. Deklarację po ustaleniu tematu podpisuje student i promotor. Ostatni etap to złożenie deklaracji w katedrze(instytucie) promotora.

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 22.11.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 29.11.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Informatyka

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 29.11.2017

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 29.11.2017

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 24.05.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 05.06.2017

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 05.06.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 05.06.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 05.06.2017

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 12.04.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 14.04.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 14.04.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 14.04.2017

Tematy prac dyplomowych zatwierdzone 12.04.2017 przez Radę Wydziału WEiI na rok akademicki 2017/2018:

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 14.04.2017

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 14.04.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 14.04.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 14.04.2017

Tematy z lat ubiegłych są możliwe do pobrania po ponownym przeprowadzeniu procesu opiniowania (koniczne aby temat był "wolny" - co potwierdza promotor, a decyzję o zatwierdzeniu podejmuje Rada Wydziału, a w szczególnych sytuacjach właściwy dziekan) 

Tematy z roku akademickiego 2015/2016 zestawiono na stronie archiwalnej link

Tematy z roku akademickiego 2016/2017 zestawiono na stronie archiwalnej link

Składy komisji egzaminacyjnych

Informatyka

Elektrotechnika

Inżynieria Biomedyczna

Dokumentacja procedury dyplomowania

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania (1.10.2017)

Regulamin prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania (02.03.2014)

Załączniki

Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie tematów prac dyplomowych  (02.03.2014)

Załącznik nr 2 - Wzór deklaracji podjęcia pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 3 - Wzór karty pracy dyplomowej  (02.03.2014)

Załącznik nr 4 - Wzór oceny pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 5 - Wzór recenzji pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia studentów o samodzielności pracy (02.03.2014)

Załącznik nr 7 - Wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (02.03.2014)

Załącznik nr 8a - Wzór strony tytułowej pracy (inżynierskiej) (02.03.2014)

Załącznik nr 8b - Wzór strony tytułowej pracy (magisterskiej) (02.03.2014)

Potwierdzenie złożenia pracy dyplomowej

Norma