Plany zajęć, terminy zjazdów

Plany zajęć 2018/2019

Ostatnia aktualizacja 31.08.2018 godz. 15:30

Prosimy o śledzenie zmian w planach, ponieważ są one weryfikowane i mogą one ulec zmianie.

Terminarz Zjazdów

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr zimowy 2018/2019  31.08.2018

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr letni 2018/19  

Obowiązkowe szkolenie z "Informacji naukowej" 02.03.2018

Legenda do tygodniowych rozkładów zajęć  19.02.2018

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) - IIST 24.05.2018

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) - IMST 27.02.2018

Harmonogram wykładu monograficznego dla IMST3: AI i TWO - maj 2018  11.05.2018

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) - IINS 05.06.2018

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) - IMNS 05.06.2018

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) - EIST 19.03.2018

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) - EMST 10.04.2018

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) - EINS 22.02.2018

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) - EMNS 05.03.2018

Mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) - MEMST  27.02.2018

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) - IBMST 15.03.2018

Mapa Kampusu PL z oznaczeniami sal

Oznaczenia sal i grup dziekańskich występujących w planach studiów - Legenda

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Nr R-22/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019