Plany zajęć, terminy zjazdów

Plany zajęć 2018/2019

Ostatnia aktualizacja 15.01.2019 godz. 14:25

Prosimy o śledzenie zmian w planach, ponieważ są one weryfikowane i mogą one ulec zmianie.

Plan zajęć w r.ak. 2018/2019  kliknij tutaj

INFORMATYKA ZJAZDY 6-10

IINS 1 Zjazdy 6-10

IINS 3 Zjazdy 6-10

IINS 5 Zjazdy 6-10

IINS 7 Zjazdy 6-10

IMNS 1 Zjazdy 6-10

Terminarz Zjazdów

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr zimowy 2018/2019  31.08.2018

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr letni 2018/2019  15.01.2019

Przysposobienie biblioteczne i Informacja naukowa dla studentów I roku

Ustala się harmonogram jednorazowych zajęć z:

  1.  „Przysposobienia bibliotecznego” dla studentów I roku studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Elektrotechnika  i Informatyka;
  2.  „Informacji naukowej” dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Inżynieria biomedyczna, studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Elektrotechnika  i Informatyka. 

Zajęcia odbędą się w Bibliotece PL na Wydziale Mechanicznym (s.10) oraz Bibliotece PL w  Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (C 302). Harmonogram

Legenda do tygodniowych rozkładów zajęć  19.02.2018

Mapa Kampusu PL z oznaczeniami sal

Oznaczenia sal i grup dziekańskich występujących w planach studiów - Legenda

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Nr R-22/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019