Plany zajęć, terminy zjazdów

Plany zajęć 2017/2018

Ostatnia aktualizacja 23.09.2017

Prosimy o śledzenie zmian w planach, ponieważ są one weryfikowane i mogą one ulec zmianie.

Obowiązkowe szkolenie z "Informacji naukowej" 22.03.2017

Legenda do tygodniowych rozkładów zajęć 11.10.2016

Informatyka

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 20.03.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 22.02.2017

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 23.09.2017

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 23.09.2017

Elektrotechnika

Studia stacjonarne I stopnia (dzienne) 30.03.2017

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 01.03.2017

Studia niestacjonarne I stopnia (zaoczne) 22.09.2017

Studia niestacjonarne II stopnia (zaoczne) 22.09.2017

Mechatronika

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 28.02.2017

Inżynieria Biomedyczna

Studia stacjonarne II stopnia (dzienne) 03.03.2017

Mapa Kampusu PL z oznaczeniami sal

Oznaczenia sal i grup dziekańskich występujących w planach studiów - Legenda

Terminarz Zjazdów

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr zimowy 2017/2018 07.09.2017

Terminarz Zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) - semestr letni 2017/2018 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr R-14/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018