Rada Wydziału

Skład osobowy Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w kadencji 2016-2020

– stan na dzień 11.04.2018 r.

1.    Prof. dr hab. inż. Henryka D. STRYCZEWSKA – dziekan

2.    Dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL – prodziekan ds. nauki

3.    Dr inż. Paweł A. MAZUREK – prodziekan ds. studenckich

4.    Dr inż. Marek MIŁOSZ – prodziekan ds. studenckich

 

5.    Prof. dr hab. Adam BOBROWSKI

6.    Prof. dr hab. inż. Ołeksandra HOTRA

7.    Prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO

8.    Prof. dr hab. Marek KOSMULSKI

9.    Prof. dr hab. inż. Andrzej WAC-WŁODARCZYK

10.  Prof. dr hab. inż. Waldemar WÓJCIK

11.  Dr hab. inż. Henryk BANACH, prof. PL

12.  Dr hab. inż. Dariusz CZERWIŃSKI, prof. PL

13.  Dr hab. inż. Ryszard GOLEMAN, prof. PL

14.  Dr hab. Stanisław GRZEGÓRSKI, prof. PL

15.  Dr hab. Elżbieta JARTYCH, prof. PL

16.  Dr hab. inż. Piotr KISAŁA, prof. PL

17.  Dr hab. inż. Jan KOLANO, prof. PL

18.  Dr hab. inż. Tomasz KOŁTUNOWICZ, prof. PL

19.  Dr hab. inż. Andrzej KOTYRA, prof. PL

20.  Dr hab. inż. Piotr MILLER, prof. PL

21.  Dr hab. inż. Jerzy MONTUSIEWICZ, prof. PL

22.  Dr hab. inż. Janusz PARTYKA, prof. PL

23.  Dr hab. inż. Joanna PAWŁAT, prof. PL

24.  Dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL

25.  Dr hab. inż. Andrzej SMOLARZ, prof. PL

26.  Dr hab. inż. Paweł SURDACKI, prof. PL

27.  Dr hab. inż. Paweł WĘGIEREK, prof. PL

28.  Dr hab. Tomasz ZIENTARSKI, prof. PL

29.  Dr hab. Paweł ŻUKOWSKI, prof. PL

30.  Dr inż. Sylwester ADAMEK

31.  Dr inż. Marcin BUCZAJ

32.  Dr inż. Paweł KOMADA

33.  Dr inż. Grzegorz KOZIEŁ

34.  Dr Beata PAŃCZYK

35.  Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI

36.  Dr inż. Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA

 

37.  Mgr Renata JAROSZYŃSKA

38.  Alicja KWIATKOWSKA

39.  Mgr Katarzyna PIETRZYK

 

40.  Mgr inż. Żaklin GRĄDZ (przedstawicielka samorządu doktorantów)

41.  Stud. Magdalena BAJ (przedstawicielka samorządu studentów)

42.  Stud. Aleksandra BARTOS (przedstawicielka samorządu studentów)

43.  Stud. Damian KOSTYŁA (przedstawiciel samorządu studentów)

44.   Stud. Karol KOWALSKI (przedstawiciel samorządu studentów)

45.  Stud. Łukasz KRÓLIK (przedstawiciel samorządu studentów)

46.  Stud. Agata ŁAZUKA (przedstawicielka samorządu studentów)

47.  Stud. Kacper ŁUKIEWICZ (przedstawiciel samorządu studentów)

48.  Stud. Jakub MAŁYSZ (przedstawiciel samorządu studentów)

49.  Stud. Paweł PANEK (przedstawiciel samorządu studentów)

50.  Stud. Marek WOJCIECHOWSKI (przedstawiciel samorządu studentów)

Członkowie Rady z głosem doradczym:

51.  Prof. dr hab. inż. Tadeusz JANOWSKI

52.  Dr inż. Radosław MACHLARZ (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości  Kształcenia)

53.  Dr inż. Jacek DUDA (przedstawiciel NSZZ „Solidarność”)

54.  Mgr inż. Wojciech FRĄCKIEWICZ (przedstawiciel NS ZNP)