Jubileusz 50-cio lecia Wydziału

50 LAT WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

 Wizualizacja siedziby WEiI po rozbudowie

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w 2014 roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Jednostka ta powstała w 11. roku działalności pierwszej uczelni technicznej w Lublinie, ówczesnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej, jako jej drugi wydział. W ubiegłym roku Politechnika Lubelska świętowała 60-lecie istnienia. Obecnie w strukturze organizacyjnej Uczelni funkcjonuje sześć wydziałów: Elektrotechniki i Informatyki, Mechaniczny, Budownictwa i Architektury, Inżynierii Środowiska, Podstaw Techniki oraz Zarządzania. 

W zeszłorocznej ocenie parametrycznej wydział uzyskał kategorię A, jako jeden z trzech w Politechnice Lubelskiej. Traktujemy tę okoliczność jako jeden z ważnych, obok jubileuszu, powodów do świętowania. 

Obchody obejmują kilka wydarzeń, które mają na celu przedstawienie i promocję osiągnięć wydziału oraz planów na przyszłość w zakresie edukacji, rozwoju kadry i badań naukowych w środowisku inżynierów elektryków i informatyków. W okresie 50 lat działalności wydział wydał 8 731 dyplomów inżyniera i magistra inżyniera, w tym 7 715 w dyscyplinie elektrotechnika i 1 016 w dyscyplinie informatyka. Od czasu uzyskania praw doktoryzowania w 1978 roku wypromowaliśmy 106. doktorów nauk technicznych, a od momentu uzyskania pełni praw akademickich w 2000 roku – 15. doktorów w dyscyplinie elektrotechnika uzyskało stopnie naukowe doktora habilitowanego. Obecnie kształcimy ponad 1100 studentów na kierunkach Elektrotechnika, Informatyka i wspólnie z Wydziałem Mechanicznym na kierunkach Mechatronika oraz Inżynieria Biomedyczna. 

Jubileuszowe uroczystości rozpoczną się posiedzeniem Senatu PL w dniu święta Politechniki Lubelskiej – 13 maja 2014 roku. Dzień wcześniej, 12 maja 2014 roku, odbędzie się okolicznościowa konferencja pn. „Wydział Elektrotechniki i Informatyki kuźnią kadr dla przemysłu”, złożona z dwóch sesji: naukowo-edukacyjnej: „WEiI – wczoraj, dziś i jutro”, adresowanej do przyszłych kandydatów, studentów, absolwentów i pracodawców, oraz naukowo-dyskusyjnej: „Nauka i innowacje na WEiI PL dla przemysłu”, kierowanej do naukowców i przedstawicieli biznesu. 

Piknik pracowników Politechniki Lubelskiej, organizowany tradycyjnie w ramach obchodów Święta Uczelni, w tym roku odbędzie się 13 czerwca 2014 roku i będzie mu towarzyszył zjazd absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PL. 

50. inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbędzie się w październiku 2014 roku, a głównym punktem uroczystości będzie oddanie do użytkowania dobudowywanego ze środków MNiSW Wydziałowego Centrum Elektroniki, Optoelektroniki i Teleinformatyki. 

W imieniu społeczności Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, władz uczelnianych i wydziałowych oraz członków Rady Wydziału serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów, byłych i obecnych współpracowników i sympatyków naszej jednostki na uroczystości 50-lecia. 

Dziekan WEiI

Prof. Henryka Danuta Stryczewska

Załączniki: