Jednostki organizacyjne

Obecnie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki pracuje 192 osób, w tym:

 • 24 profesorów,
 • 38 adiunktów,
 • 47 asystentów,
 • 19 wykładowców,
 • 64 pracowników inżynieryjno-technicznych i obsługi.

Osoby te są zatrudnione w trzech instytutach oraz pięciu katedrach:

 1. Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
 2. Instytut Informatyki
 3. Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
 4. Katedra Automatyki i Metrologii
 5. Katedra Matematyki
 6. Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
 7. Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
 8. Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć