Kierunki studiów

Elektrotechnika

Informatyka

 • Inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne) (SI), (ZI)
 • Magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach:
  • aplikacje internetowe (SII), (ZII)
  • eksploatacja systemów informatycznych (SII), (ZII)
  • systemy i aplikacje multimedialne (SII), (ZII)
  • systemy mobilne i techniki multimedialne (SII), (ZII)
  • systemy teleinformatyczne (SII), (ZII)
  • technologie wytwarzania oprogramowania (SII), (ZII)
  • sieci informatyczne (SII), (ZII)
  • informatyka medyczna (SII), (ZII)
  • systemy analizy danych (SII)

Mechatronika

kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny i Wydział Elektrotechniki i Informatyki (dokumentacja programu kształcenia)

 • Inżynierskie (stacjonarne i niestacjonarne) (SI), (ZI)
 • Magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w specjalnościach:
  • mechatronika samochodowa (SII), (ZII)
  • systemy mobilne w mechatronice (SII), (ZII)
  • mechatronika w górnictwie(SII)

Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Inżynierskie niestacjonarne (ZII) – kierunek prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Przyjęte oznaczenia:
SI - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie, licencjackie)
SII - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)
ZI - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie, licencjackie)
ZII - studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)