Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji

  • 5.06. 2017 - 31.07.2017 - rejestracja w systemie elektronicznym
  • 5.06. 2017 - 14.07.2017 - wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o weryfikację znajomości j. obcego (patrz pkt. 6.2)
  • 5.06. 2017 - 06.09.2017 - przysyłanie dokumentów pocztą
  • 04.09.2017 - 06.09.2017 - złożenie dokumentów w komisji rekrutacyjnej
  • 14.09.2017, godz. 9.30 - rozmowa kwalifikacyjna
  • 14.09.2017, godz. 15.00 - ogłoszenie listy rankingowej

Dostarczanie dokumentów może odbywać się osobiście lub pocztą, decyduje data wpłynięcia dokumentów do komisji.

Podania wraz z dokumentami należy składać do dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki pok. 218, bud.E.

Wykaz wymaganych dokumentów i Zarządzenie określające wzory dokumentów dostępne są na stronach:

Warunki rekrutacji na studia doktoranckie w 2017 r.