Dofinansowanie badań naukowych

Istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych. Możliwość taką mają młodzi naukowcy oraz uczestnicy studiów doktoranckich.

Aby ubiegać o finansowanie, należy wypełnić i złożyć wniosek.

Wniosek o finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych